Mentimeter

Een digitale tool waarbij je alle leerlingen aan het denken zet door verschillende types van vragen te stellen.

STAP 1: kies je vraag type en vul je vraag in.
STAP 2: projecteer via ‘PRESENT’ knop.
STAP 3: leerlingen gaan naar www.menti.com en vullen de juiste code in.
STAP 4: je ziet de antwoorden verschijnen en rechtsonder het aantal deelnemers.

Zowel te gebruiken aan begin les (activeren voorkennis, bv. wordcloud), in het midden van de les (tussentijds evalueren) of aan het einde van de les (eindevaluatie/quiz, lesafsluiter)

Voordelen:

(1) leerlingen kunnen zich niet verbergen en moeten meedoen.
(2) verschillende vraagtypes
(3) gebruiksvriendelijk zowel voor leraar als leerling
(4) je kan anoniem werken

Nadelen:

(1) bij gratis versie, kan je maximum twee vragen stellen per mentimeter. De quiz telt als 1 waarbij je 5 vragen kan stellen.
(2) anoniem: je weet niet welke leerling welk antwoord gegeven heeft.

Onderdeel inhoud
0% Voltooid 0/1 stappen