Socrative

Een digitale test/quiz tool met feedback mogelijkheden en mogelijkheid voor leerlingen om de quiz/test op eigen tempo te doorlopen.

De tool heeft ook een lerarenoverzicht waarbij je als leraar zicht krijgt op de antwoorden van de leerlingen.

STAP 1: maak een quiz / test 
STAP 2: stel instellingen in: klassikaal of leerlingen op eigen tempo? Met of zonder directe feedback?
STAP 3: leerlingen gaan naar socrative student en vullen het juiste kamernaam in.
STAP 4: je ziet de antwoorden verschijnen in het lerarenoverzicht.

Zowel te gebruiken aan het begin van de les (voorkennisquiz), in het midden van de les (tussentijds evalueren) of op het einde van de les (quiz, exit ticket > eindevaluatie)

Voordelen

(1) leerlingen kunnen testen op eigen tempo doorlopen
(2) Je krijgt een overzicht van de antwoorden van de leerlingen. Je ziet snel welke vraag moeilijk is (of misschien fout geformuleerd?), welke leerlingen niet goed mee zijn…

Nadelen

(1) beperkte mogelijkheden bij gratis versie