Instructievideo

Inhoud instructievideo werktafel 2:
0min42: exit tickets
1min38: wisbordjes
2min43: random keuzesystemen voor namen
3min29: onmiddellijke respons
4min18: denken-delen-uitwisselen
4min58: snelle afsluiters