Wat hebben we geleerd?

(Powerpoint slides 11-16)

Maak notities op pg. 10 in je werkboek.