Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This leerpad is currently closed

Afkortingen

TTT = Train the trainer

LDLN = Leerlingen diep laten nadenken

DC = Dual coding

GH = Gespreide herhaling

Leerpad Inhoud

Uitklappen
Algemeen
Voorbereiding
Materialen
Leesclub