Inleiding

Het leren ondersteunen met visuele middelen is zo oud als het onderwijs zelf, denk maar aan de schoolplaten van vroeger. De makers van de schoolplaten maakten gebruik van de kracht van visuele presentaties. Inmiddels weten we dat deze didactische kracht voortkomt uit het gegeven, dat we over aparte werkgeheugens voor verbale en non-verbale informatie beschikken. Nu we met digitale tools onze eigen multimediapresentaties maken, is het van belang om te weten hoe we te werk moeten gaan, zodat we het leren ondersteunen en multimedia niet als doel maar als effectief middel kunnen inschakelen; temeer omdat kennis op een verkeerde manier presenteren, het leren in de weg kan zitten.

In deze cursus zoeken we een antwoord op de volgende vragen:

 • Wanneer leer je meer door multimedia, wanneer minder?

 • Welke didactische principes horen bij het gebruik van multimedia?

 • Hoe kun je door beelden beter leren?

 • Hoe ontwerp je een goede powerpointslide?

In deze cursus ga je zelf aan de slag om multimedia effectief te kunnen inzetten, het negende hoofdstuk van Klaskit.

Doelgroep

Voor welke leraren in het bijzonder is deze cursus interessant?

 • Alle leraren die in het werkveld staan en die merken dat leerlingen moeite hebben hun uitleg te begrijpen.

 • Alle leraren die merken dat er weinig blijft hangen van de instructie.

 • Alle leraren die moeite hebben om hun visuele presentaties vorm te geven.

 • Alle leraren die graag willen weten hoe zij ervoor kunnen zorgen dat leerlingen de sleutelbegrippen van de les onthouden.

Hoe werkt het?

Drietrapsraket

Elke trap bestaat uit een workshop van 2 uur gespreid over minimaal 3-4 maanden voor een optimale opvolging.

Overzicht

Trap 1: inhoud met actieplanning en praktische voorbeelden

Deel 1 (1,5u): theoretische en praktische input/inhoud

 • Waarom is dual coding belangrijk?
  • De multimediaprincipes.
 • Wat is de link tussen het werkgeheugen en het multimediaprincipe?
  • Verschil tussen verbale en non-verbale informatie, dual-coding-theorie.
 • Hoe pas je dual coding toe in de les?
  • Praktische voorbeelden van effectief gebruik van dual coding.

Deel 2 (Laatste 0,5u): Vragen + opstellen actieplanning

Welke actie onderneem je na trap 1?

 • Samen met je lerarenteam beslis je waar en met wie je bovenstaande actieplanning zal uitvoeren.

Trap 2: intervisie & coaching

Voorbereiding: Leraren brengen uitgewerkte case + materiaal mee naar de intervisie.

Deel 1: Aan de hand van een activerende werkvorm worden ervaringen, drempels, moeilijkheden, vragen en succesfactoren uitgewisseld. We leren van elkaar en de trainer geeft advies/stuurt bij waar nodig.

Deel 2: Op basis van de bevindingen uit deel 1 komen we samen tot een nieuw actieplan voor de periode tot trap 3.

Trap 3: terugblik en vooruitblik + certificering

Voorbereiding: Leraren brengen herwerkte toegepaste case + materiaal mee naar sessie 3.

Deel 1: Met oog op het ontdekken van succesfactoren die werken voor jullie school, jullie team en jullie leerlingen, wordt er teruggeblikt op het volledige leerproces van trap 1 t/m trap 3. Hierbij analyseren we de risico- en succesfactoren van de geïmplementeerde strategieën om tot belangrijke randvoorwaarden te komen voor jullie team.

Deel 2: Op basis van de bevindingen uit deel 1 geeft de trainer advies en stellen we samen een definitief actieplan op met oog op structurele implementatie in de lessen.

Deel 3: Certificering.

Wat levert het op?

Wat levert deze cursus op voor de lespraktijk of voor het schoolbeleid? Wat kan de deelnemer na de cursus wél wat hij eerst niet kon?

Leraren die deelgenomen hebben aan de cursus ‘klaskit dual coding’, weten hoe zij in hun lessen verbale en non-verbale materialen kunnen verweven tot een krachtige instructie, waardoor leerlingen de sleutelbegrippen van de les beter onthouden.

 • Uitleggen waarom en hoe multimedia het leren kan stimuleren of verhinderen: de dual coding theorie en de cognitive load theory.

 • De ontwerpprincipes van multimedialeren met voorbeelden bespreken.

 • Praktijktips geven op basis van de ontwerpprincipes van multimedialeren.

 • Multimedia beoordelen op hun effectiviteit op basis van de ontwerpprincipes van multimedialeren.

 • Studietips geven aan leerlingen over dual coding als effectieve studiemethode.

 • Dual coding als effectieve leerstrategie kunnen integreren in eigen lessen om leerlingen beter te leren studeren.

 • Beoordelen of studiemateriaal (presentaties, leermateriaal, instructievideo’s, …) voldoet aan de ontwerpprincipes van multimedialeren.

 • De ontwerpprincipes van multimedialeren toepassen bij het ontwerpen van een presentatie (prezi, powerpoint, …) of leerinhoud (eigen cursus, instructievideo’s, …).