8 tips

  1. Maak je eigen flashcards
  2. Gebruik beelden met woorden
  3. Maak gebruik van geheugensteuntjes
  4. 1 steekkaart, 1 vraag of feit
  5. Verdeel complexe concepten over meerdere eenvoudige vragen
  6. Zeg uw antwoorden hardop
  7. Flashcards zijn geen wondermiddel
  8. Eerst leren, dan herhalen

Steekkaarten of flashcards om jezelf te testen:

Sommige flashcards zijn puur gemaakt voor het memoriseren en herinneren van begrippen, woorden, definities … (denk aan woordenschat andere talen, formules, definities). Op de voorkant schrijf je een testvraag en op de achterkant het antwoord.

Hoe aanleren? Toon eerst eens voor hoe je een flashcard maakt (demonstratie in de les) en laat leerlingen het dan zelf doen. Controleer en geef feedback.

Klaskit tip: Gebruik beelden en woorden die via de twee verwerkingskanalen voor betere verankering in het langetermijngeheugen zorgen.