Flashcards – of steekkaarten – zijn een voorbeeld van ‘retrieval practice.’

Hoe? Steekkaarten of flashcards om jezelf te testen:

Sommige flashcards zijn puur gemaakt voor het memoriseren en herinneren van begrippen, woorden, definities … (denk aan woordenschat andere talen, formules, definities). Op de voorkant schrijf je een testvraag en op de achterkant het antwoord.

Hoe aanleren? Toon eerst eens voor hoe je een flashcard maakt (demonstratie in de les) en laat leerlingen het dan zelf doen. Controleer en geef feedback.