Inleiding

Herhaling is vanouds een belangrijk ingrediënt van ons onderwijs, maar op welke manier je herhaalt blijkt cruciaal voor het leren van je leerlingen. Op basis van de vergeetcurve van Ebbinghaus ontdekte men namelijk al snel dat herhalen met steeds langere pauzes, een zeer sterk mechanisme was voor het memoriseren van inhouden. Meer nog, inhoud die ooit vergeten werd en daarna opnieuw geleerd, bleek al snel sterker in het geheugen gegrift. Vergeten is dus cruciaal voor leren. Gespreide herhaling kan zowel als studiemethode en als tool in de klas gehanteerd worden.

In deze cursus zoeken we een antwoord op de volgende vragen:

 • Waarom is vergeten belangrijk voor leren?

 • Waar kan het misgaan bij gespreide herhaling?

 • Hoe gebruik je gespreide herhaling in de les?

In deze cursus ga je zelf aan de slag met gespreide herhaling, het vijfde hoofdstuk van Klaskit.

Doelgroep

Voor welke leraren in het bijzonder is deze cursus interessant?

 • Alle leraren die in het werkveld staan en merken dat kennis en vaardigheid na enige tijd afneemt.

 • Alle leraren die merken dat leerlingen kort voor de toets pas gaan leren.

 • Alle leraren die graag willen bereiken dat hun leerlingen over parate kennis beschikken van belangrijke grondbeginselen.

Hoe werkt het?

Drietrapsraket

Elke trap bestaat uit een workshop van 2 uur gespreid over minimaal 3-4 maanden voor een optimale opvolging.

Overzicht

Trap 1: inhoud met actieplanning en praktische voorbeelden

Deel 1 (1,5u): theoretische en praktische input/inhoud.

 • Waarom is vergeten belangrijk voor leren?
 • Waarom is het beter om herhaling te spreiden?
 • Waar kan het misgaan bij gespreide herhaling?

Deel 2 (Laatste 0,5u): Vragen + opstellen actieplanning.

Welke actie onderneem je na trap 1?

 • Samen met je lerarenteam beslis je waar en met wie je bovenstaande actieplanning zal uitvoeren.

Trap 2: intervisie & coaching

Voorbereiding: Leraren brengen herwerkte case + materiaal mee naar de intervisie.

Deel 1: Aan de hand van een activerende werkvorm worden ervaringen, drempels, moeilijkheden, vragen en succesfactoren uitgewisseld. We leren van elkaar en de trainer geeft advies/stuurt bij waar nodig.

Deel 2: Op basis van de bevindingen uit deel 1 komen we om samen tot een nieuw actieplan voor de periode tot trap 3.

Trap 3: terugblik en vooruitblik + certificering

Voorbereiding: Leraren brengen herwerkte toegepaste case + materiaal mee naar sessie 3.

Deel 1: Met oog op het ontdekken van succesfactoren die werken voor jullie school, jullie team en jullie leerlingen, wordt er teruggeblikt op het volledige leerproces van trap 1 t/m trap 3. Hierbij analyseren we de risico- en succesfactoren van de geïmplementeerde strategieën om tot belangrijke randvoorwaarden te komen voor jullie team.

Deel 2: Op basis van de bevindingen uit deel 1 geeft de trainer advies en stellen we samen een definitief actieplan op met oog op structurele implementatie in de lessen.

Deel 3: Certificering.

Wat levert het op?

Wat levert deze cursus op voor de lespraktijk of voor het schoolbeleid? Wat kan de deelnemer na de cursus wél wat hij eerst niet kon?

Leraren die deelgenomen hebben aan ‘Klaskit Gespreide Herhaling’ weten hoe zij de grenzen van hun leerlingen kunnen verleggen en kunnen uitblinken in hun beheersing van de stof. Zij kunnen hun lessenseries zo opbouwen dat leerlingen ook na verloop van tijd de belangrijke begrippen paraat hebben. Zij maken tijdens hun lessen bewust gebruik van het ‘testeffect’ en bereiken daarmee dat de lesstof ‘beklijft’.

 • De impact van vergeten op het leren uitleggen.

 • Gespreide herhaling linken aan de klaspraktijk.

 • Gespreide herhaling in handboeken herkennen.

 • Gespreide herhaling toepassen in een klassituatie.

 • Studietips geven aan leerlingen op basis van belang van gespreide herhaling.

 • De valkuilen van gespreide herhaling beschrijven.

 • Gespreide herhaling toepassen in leerboeken/cursussen.