Inleiding

Een van de belangrijkste manieren om te leren? Dat is nadenken en spijtig genoeg is daarbij de regel vaak: hoe meer je moet nadenken, hoe meer je leert. Als pedagoog zou je kunnen zeggen: leren gebeurt enkel als er een betekenisvolle ervaring plaatsvindt gevolgd door een betekenisvolle reactie. Je moet iets opmerken en verwerken wil je het opslaan in je langetermijngeheugen. Maar dat is misschien te abstract om door je werkgeheugen te laten verwerken. Daarom gaan we samen concreet aan de slag om de vertaling te maken naar jouw klas en school.

In deze cursus zoeken we een antwoord op volgende vragen:

 • Waarom is leerlingen laten nadenken belangrijk?

 • Wat is de link tussen denken en leren?

 • Hoe kun je iedereen in je klas laten nadenken?

In deze cursus ga je zelf aan de slag om leerlingen te ‘doen denken’, het vierde hoofdstuk van Klaskit.

Doelgroep

Voor welke leraren in het bijzonder is deze cursus interessant?

 • Alle leraren die in het werkveld staan en die merken dat het vaak dezelfde leerlingen zijn die antwoorden.

 • Alle leraren die moeite hebben om & graag willen weten hoe alle leerlingen actief te betrekken tijdens klassikale momenten van hun lessen.

 • Alle leraren die alle leerlingen meer willen activeren tijdens groepswerk, omdat ze voelen dat niet elke leerling evenveel doet tijdens het groepswerk bijvoorbeeld.

 • Alle leraren die leerlingen effectieve studietips willen geven.

Hoe werkt het?

Drietrapsraket

Elke trap bestaat uit een workshop van 2 uur gespreid over minimaal 5 maanden voor een optimale opvolging.

Overzicht

Trap 1: inhoud met actieplanning en praktische voorbeelden

Deel 1 (1,5u): theoretische en praktische input/inhoud

 • Waarom is laten nadenken belangrijk?
  • Levels of Processing-model.
 • Wat is de link tussen denken en leren?
  • Verschil tussen primair en secundair leren.
 • Hoe laat je iedereen in je klas nadenken?
  • Praktische voorbeelden: tijdens klassikale momenten & tijdens groepswerk.

Deel 2 (Laatste 0,5u): Vragen + opstellen actieplanning.

Welke actie onderneem je na trap 1?

 • Samen met je lerarenteam beslis je waar en met wie je bovenstaande actieplanning zal uitvoeren.

Trap 2: intervisie & coaching

Voorbereiding: Leraren brengen uitgewerkte case + materiaal mee naar de intervisie.

Deel 1: Aan de hand van een activerende werkvorm worden ervaringen, drempels, moeilijkheden, vragen en succesfactoren uitgewisseld. We leren van elkaar en de trainer geeft advies/stuurt bij waar nodig.

Deel 2: Op basis van de bevindingen uit deel 1 komen we samen tot een nieuw actieplan voor de periode tot trap 3.

Trap 3: terugblik en vooruitblik + certificering

Voorbereiding: Leraren brengen herwerkte toegepaste case + materiaal mee naar sessie 3.

Deel 1: Met het oog op het ontdekken van succesfactoren die werken voor jullie school, jullie team en jullie leerlingen, wordt er teruggeblikt op het volledige leerproces van trap 1 t/m trap 3. Hierbij analyseren we de risico- en succesfactoren van de geïmplementeerde strategieën om tot belangrijke randvoorwaarden te komen voor jullie team.

Deel 2: Op basis van de bevindingen uit deel 1 geeft de trainer advies en stellen we samen een definitief actieplan op met oog op structurele implementatie in de lessen.

Deel 3: Certificering.

Wat levert het op?

Wat levert deze cursus op voor de lespraktijk of voor het schoolbeleid? Wat kan de deelnemer na de cursus wél wat hij eerst niet kon?

 • Het verschil tussen primair en secundair leren uitleggen.

 • De link tussen denken en leren (= het Levels of Processing model) uitleggen.

 • Effectieve studietips geven aan leerlingen.

 • Effectieve strategieën ontwikkelen om het denken van alle leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren…

  • … tijdens klassikale lesmomenten
  • … bij groepswerk
 • In eigen woorden de beperkingen van denken kunnen uitleggen.

 • Rekening kunnen houden met de beperkingen van denken bij het ontwerpen van effectieve onderwijsstrategieën.