Project Description

Inleiding

Leren ondersteunen met visuele middelen is zo oud als het onderwijs zelf, denk maar aan schoolplaten van vroeger. De makers van de schoolplaten maakten gebruik van de kracht van visuele presentaties. Inmiddels weten we dat deze didactisch kracht met het feit, dat we over aparte werkgeheugens voor verbale- en non-verbale informatie beschikken. Nu we met digitale tools onze eigen multimedia presentaties maken, is het van belang om te weten hoe we te werk moeten gaan, zodat we het leren ondersteunen en multimedia niet als doel maar als effectief middel kunnen inschakelen hiervoor; temeer omdat kennis op een verkeerde manier presenteren, het leren in de weg kan lopen.

In deze cursus zoeken we een antwoord op de volgende vragen:

 • Wanneer leer je meer door multimedia, wanneer minder?

 • Welke didactische principes horen bij het gebruik van multimedia?

 • Hoe kun je door beelden beter leren?

 • Hoe ontwerp je een goede powerpointslide?

In deze cursus ga je zelf aan de slag om multimedia effectief te kunnen inzetten, het negende hoofdstuk van Klaskit.

Brochure aanvragen
Offerte aanvragen

Doelgroep

Voor welke leraren in het bijzonder is deze cursus interessant?

 • Alle leraren die in het werkveld staan en die merken dat leerlingen moeite hebben hun uitleg te begrijpen.

 • Alle leraren die merken dat er weinig blijft hangen van de instructie.

 • Alle leraren die moeite hebben om hun visuele presentaties vorm te geven.

 • Alle leraren die graag willen weten hoe zij ervoor kunnen zorgen dat leerlingen de sleutelbegrippen van de les onthouden.

Hoe werkt het?

Drietrapsraket

Elk trap bestaat uit een workshop van 2 uur gespreid over minimaal 5 maanden voor een optimale opvolging.

Overzicht

Trap 1: inhoud met actieplanning en praktische voorbeelden

Deel 1 (1,5u): theoretische en praktische input/inhoud

 • Waarom is dual coding belangrijk?
  • De multimedia principes
 • Wat is de link tussen het werkgeheugen en het multimedia principe?
  • Verschil tussen verbale en non-verbale informatie, dual coding theorie
 • Hoe pas je dual coding toe in de les?
  • Praktische voorbeelden van effectief gebruik van dual coding

Deel 2 (Laatste 0,5u): Vragen + opstellen actieplanning

Welke actie onderneem je na trap 1?

 • Samen met je lerarenteam beslis je waar en met wie je bovenstaande actieplanning zal uitvoeren.

Trap 2: intervisie & coaching

Voorbereiding: Leraren brengen herwerkte case + materiaal mee naar de intervisie.

Deel 1: Aan de hand van een activerende werkvorm worden ervaringen, drempels, moeilijkheden, vragen en succesfactoren uitgewisseld. We leren van elkaar en de trainer geeft advies/stuurt bij waar nodig.

Deel 2: Op basis van de bevindingen uit deel 1 komen we om samen tot een nieuw actieplan voor de periode tot trap 3.

Trap 3: terugblik en vooruitblik + certificering

Voorbereiding: Leraren brengen herwerkte toegepaste case + materiaal mee naar de sessie 3.

Deel 1: Met oog op het ontdekken van succesfactoren die werken voor jullie school, jullie team en jullie leerlingen, wordt er teruggeblikt op het volledige leerproces van trap 1 t.e.m. trap 3. Hierbij analyseren we de risico- en succesfactoren van de geïmplementeerde strategieën om tot belangrijke randvoorwaarden te komen voor jullie team.

Deel 2: Op basis van de bevindingen uit deel 1 geeft de trainer advies en stellen we samen een eind actieplan op met oog op structurele implementatie in de lessen.

Deel 3: Certificering

Kosten

Individuele inschrijving: €450
Groepen: vanaf €382,50

Meer prijsinformatie

Wat levert het op?

Wat levert deze cursus op voor de lespraktijk of voor het schoolbeleid? Wat kan de deelnemer na de cursus wél wat hij eerst niet kon?

Leraren die deelgenomen hebben aan de cursus ‘klaskit dual coding’, weten hoe zij in hun lessen verbale en non-verbale materialen kunnen verweven tot een krachtige instructie, waardoor leerlingen de sleutelbegrippen van de les beter onthouden.

 • Uitleggen waarom en hoe multimedia het leren kan stimuleren of verhinderen:

 • de dual codingtheorie.

 • de drie multimediaprincipes met voorbeelden bespreken.

 • de drie multimediaprincipes toepassen bij het ontwerpen van een presentatie (prezi, powerpoint, …)
  of leerinhoud (eigen cursus, instructievideo’s, …).

Inleiding
Doelgroep
Hoe werkt het?
Overzicht
Wat levert het op?
Vind een andere cursus

Offerte Aanvragen
Individuele Inschrijving