Vanwege de beperkende maatregelen omtrent COVID-19, hebben we een blended traject ontwikkeld. De eerste twee sessies zijn een combinatie van live online sessies en een online leerpad.  

Normaal Drietrapsraket

Elk trap bestaat uit een workshop/terugkomsessie van 2 uur, gespreid over minimaal 3-4 maanden voor een optimale opvolging.

 • Trap 1

  Inhoud met actieplanning en praktische voorbeelden

 • Trap 2

  Intervisie & coaching op afgelopen periode en planning komende periode

 • Trap 3

  Terugblik en vooruitblik + certificering

Blended Drietrapsraket

Een blended traject met opgestuurd werkmateriaal, interactieve live sessies, online ondersteuning en leeromgeving en minstens 1 fysieke bijeenkomst.

 • Trap 1a

  Cursusmateriaal opgestuurd via de post (werkboek + boek Klaskit)

  Deel 1 (1,5u live online sessie): Kennismaking, uitleg traject, inleiding

  Deel 2 (eigen tempo): Leerpad via online leeromgeving met instructievideo’s –> eind: keuze werktafel

  Materiaal werktafel wordt opgestuurd via de post

  Deel 3 (eigen tempo): Individuele opdracht werktafel

 • Trap 1b

  Deel 4 (30 min. live online sessie): Per werktafel in kleine groep live sessie met één trainer

  Deel 5 (eigen tempo): Actieplanning

 • Trap 2

  (live online sessie of fysieke bijeenkomst)

  Intervisie & coaching op afgelopen periode en planning komende periode

 • Trap 3

  (fysieke bijeenkomst)

  Terugblik en vooruitblik + certificering